Avedøre Idrætsforening

Fodbold, Håndbold, Gymnastik, Dans, Amerikansk Fodbold

75 Jubilæum

 Historie

 - Starten

 - Udviklingen

 - Fodbold

 - Håndbold

 - Gymnastik

 - Dans

 - Am. Fodbold

 - Appendix

 Reception

 Aktivitetsdag

 Klubfest

 Jubi-Udvalg

 Forsiden

Historie, Fodbold Afdelingen

2.                      Fodboldafdelingen

2.1.               1930’erne

2.2.               1940’erne

Se afsnitet - Starten og Udviklingen

2.2.1.           Sporten

Avedøre Idrætsforening indmelder sig i DBU fra og med efterårsturneringen 1940. På det tidspunkt og frem til slutningen af 50’erne spilles 2 selvstændige turneringer hvert år, begge med tilhørende op- og nedrykninger.

Ved indmeldelsen i SBU i 1940 råder AVEDØRE IF kun over ét hold, som placeres i B-rækken.

 

De første turneringer 1940-44 går pænt med placeringer i den øverste halvdel af rækken.

I 1943 slutter Avedøre IF som kredsvinder; men i oprykningskampene glipper oprykningen til A-rækken desværre.

 

Aktiviteterne topper i 1944, hvor der er tilmeldt 2 seniorhold, 1 ynglinge II-hold og 2 juniorhold (junior II og junior IV). Førsteholdet slutter som nr. 2.

Da krigen tilspidses etablerer SBU en kriseturnering i foråret 1945. Det bliver desværre også en krise for Avedøre IF, idet førsteholdet bliver nr. 3 (af 4) og andetholdet bliver nr. 4 (af 4).

Der går heller ikke for strålende i 1946, hvor førsteholdet bliver nr. 5 af 6 og andetholdet nr. 2 af 7, mens juniorholdet bliver trukket fra turneringen.

I 1947 er der registreret 29 seniorspillere, 4 ynglinge (14-18 år) og 23 juniorer (under 14 år).

I 1949 bliver 2 drengehold kredsvindere – fremtiden tegner lys.

2.2.2.           Baner

I denne periode indledes en ny epoke på banefronten, idet Glostrup Kommune stiller Avedøre Skoles bane (I Storegade/på Byvej) til rådighed, ganske vist under skrappe betingelser med hensyn til erstatningsansvar for skader på omkringliggende ejeres marker samt ødelæggelse af banen.

I 1942 investerer idrætsforeningen i en kridtmaskine – et stærkt ønsket hjælpemiddel. Tidligere har banerne været kridtet op ved hjælp af en kost, en spand kridt og en uendelig tålmodighed.

2.2.3.           Spilledragt

Bestyrelsen er enig om, at Avedøre IF i 1940 stiller op i klubdragten fra slutningen af 30’erne – blå trøje med hvid krave og sorte bukser med blå stribe. Denne dragt giver dog problemer i forbindelse med udekampe mod Brøndbyøster og Brøndbyvester Idrætsforeninger, som alle tre på daværende tidspunkt har næsten identiske klubdragter.

Avedøre IF har ingen reservebluser og må til udekampene leje ”fjendens” reservebluser, hvilket kan være lidt ulækkert, da trøjerne ikke altid var renvaskede og stank af sved. Det er ufedt at være fattig.

 

I august 1942 er de gamle spilledragter så nedslidte, at man må købe nye. Det er lettere sagt end gjort – alt er udsolgt på nær et sæt gul/sort stribede trøjer, som tilmed er billigt til salg for 69,85 kr. i alt for ti trøjer. Det var en glad bestyrelse, der kunne se 10 ens klædte Avedøre spillere på banen. Dragten anvendes til og med efterårsturneringen 1948, herefter kunne den overgå til pudseklude.

Ved turneringsstarten i 1949 er seniorerne gået over til rød trøje med sort krave og sorte manchetter samt sorte bukser.

To år senere skifter også ynglinge og juniorer til denne dragt, som benyttes indtil 1958.

2.3.               1950’ene

2.3.1.           Sporten

I begyndelsen af 1950’erne er der tilmeldt 1 seniorhold i B-rækken, junior II-hold og 1 junior V-hold.

Ved turneringsslutning i 1950 har B-holdet opnået en 2.-3-plads, junior II en delt 1.-2.plads og junior V en flot 1. plads med maksimumpoints

 

I 1950’erne opnår fodboldafdelingen stor fremgang – både sportsligt og på medlemsfronten.

Efter at 1.-holdet i 13 år har opholdt sig i B-rækken lykkes det endelig efter forårssæsonen i 1953 at sikre oprykning til A-rækken.

Årtiet toppes i 1957 med i alt 8 tilmeldte hold, nemlig

- 3 seniorhold, i hhv. A-, B-, og C-rækken

- 1 juniorhold

- 2 drengehold, drenge I og II

- 2 lilleputhold, lilleput A og B

 

I 1958 lægges turneringsåret om, så man starter om foråret og slutter om efteråret.

Efter forårsturneringen ligger Avedøre på en delt førsteplads (med Roskilde) og har 20 points for 11 kampe. Efteråret slutter med en 2’den plads af 10 hold i A-rækken, hvilket automatisk giver oprykning til Mellemrækken.

 

Imidlertid indfører SBU fra foråret 1959 nye betegnelser for rækkerne, hvorved 1-holdet i Mellemrækken kommer til at spille i serie 2, mens 2-holdet fra C-rækken overføres til serie 5.

For 1959 tilmeldes i alt 6 hold, 2 seniorhold (serie 2 og 5), 1 junior-, 1 drenge- og 2 lilleputhold.

I denne sæson (1959) slutter 1.-holdet som nr. 6 af i alt 12 hold.

 

I sommeren 1950 har fodboldafdelingen besøg af den norske klub Bækkelagets B.K., hvor Avedøre IF af gæsterne får en kraftig lektion i det ædle fodboldspil. Genvisit i Norge bliver først til noget i pinsen 1952 efter aftalemæssige forviklinger året forinden.

2.3.2.           Spilledragt

Efter at have spillet i samme farver – stort set – siden 1949, besluttes i 1958 at gå over til Juventus dragten, Sort/hvid stribet trøje med sorte bukser

De øvrige hold følger trop fra forårssæsonen 1959.

2.4.               1960’erne

2.4.1.           Sporten

Førsteholdet, som startede i serie 2 i 1959, må i 1960 lide den tort at slutte son nr. 10 af 12, hvilket betyder nedrykning til serie 3 fra 1961.

 

I 1967 var der tilmeldt fire seniorhold (serie 3, 4 og 5 (2 hold)), et ynglinge III hold, et junior II hold, to drengehold (I og II) samt fire lilleput III hold. Man mærker tydeligt, at klubben er i vækst.

I 1965 var indbyggertallet i Avedøre vokset til ca. 4.800.

 

Efter 8 år i serie 3 bliver førsteholdet nr. 1 af 12 hold og rykker igen op i serie 2 fra starten af 1969.

For at få udendørstræning i vintersæsonen lejes GIC’s lysanlæg i Glostrup, pris 151,77 (1962). Man fik ikke ret meget forærende.

I 1966 indstilles vintertræningen på GIC’s lysbane indtil videre; den blev dog genoptaget i 1967, hvor prisen var mere end fordoblet til 316,24 kr.

 

Avedøre IF fremsender et forslag til SBU om oprettelse af en miniputrække for 8 – 10-årige. Dette gennemføres fra foråret 1968.

SBU beslutter endvidere, at alle ungdomsspillere skal bære benskinner fra sæsonstarten i 1968. Det havde de svært ved at ”huske”.

Old boys

Fra efterårssæsonen i 1969 oprettes en old boys afdeling med træning om onsdagen, kl. 18.30 – 19.30. Og sådan er det stadig!

Kontingentet var 5 kr. pr. måned. Sådan er det ikke længere!

Viggo Petersen (Pingvinen) er leder for afdelingen

2.5.               1970’erne

I december 1978 er der ved juletid en trup på 16 mand på besøg i London for at se fodbold på topplan.

Her bliver man voldsomt inspireret af de engelske fans og den engelske Ale.

På hjemrejsen og i løftet stemning forfatter Stig Christensen Avedøre IF’s slagsang på melodien ”Pomp and Circumstance”.

 

Slagsangen bider sig fast, specielt fordi PR-chefen, Jørgen Wiberg ved enhver given lejlighed får gutterne til at istemme sangen.

Billedet viser Sjællandsserieholdet i 1981/82 med Heinz Hildebrandt som træner og Jørgen Wiberg som vedhæng.

2.5.1.           Sporten

I 1971 besluttes, at strømperne til spilledragten fra efteråret skal være røde.

I 1972 – umiddelbart før Stationsbyen bygges - er indbyggertallet i Avedøre nået op på ca. 6.500 personer.

I 1973 dropper førsteholdet igen ned i serie 3, da træneren (Kjeld Nørregaard) får kolde fødder og smutter i utide.

Efter et antal trænerskifter lykkes det for Teddy Christensen at få banket førsteholdet op i serie 2 igen - igen i 1977 og andetholdet op i serie 4.

I 1977 bliver første lilleput sjællandsmestre og i 1978 starter pigefodbold med et grundlag på ca. 30 piger i alderen 12 – 16 år.

 

Afdelingen hyrer Jørgen Olsen som træner for de to hold fra sæsonen 1978, hvor han bringer førsteholdet op i serie 1 (fra sæsonstart 1979).

.

I 1979 rykker 3 seniorhold op. Nu har Avedøre IF for første gang i historien et fodboldhold i Sjællandsserien.

I 1979 startede 5 seniorhold og 3 old boys hold – foruden 14 ungdomshold og 2 pige-/damehold.

2.5.2.           Baneforhold

Avedøres første grusbane med lysanlæg indvies i oktober 1971 og tages straks i brug.

I august 1973 frigiver Boligministeriet et areal til etablering af grusbane nr. 2.

Den herskende oliekrise rammer også fodboldtræningen: Fra januar 1974 bliver lysmængden på grusbanen halveret og lyset må først tændes efter den 10. januar.

Hvidovre kommune beslutter i maj 1975, at grusbanen skal deles mellem Avedøre IF, EIC, Rosenhøj og Rebæk. Det samme gælder omklædningspavillonerne i Storegade, hvor Avedøre kun får egne nøgler til kontoret.

Surt show!

2.5.3.           HUSET

HUSET overdrages i 1978 til fodboldafdelingen, da de to øvrige afdelinger ikke har nogen særlig stor tilknytning til Byvej & omegn.

Der udarbejdes et særligt regelsæt for den daglige brug af HUSET af Hoved- og Fodboldafdelingen. Se bilag.

2.6.               1980’erne

2.6.1.           Sporten

Med førsteholdets oprykning til Sjællandsserien og andet holdets til serie 3 fra sæsonen 1980 indledes dette årti med en positiv udvikling, idet andetholdet allerede i slutningen af 1980 rykker op i serie 2 og kan nu give bedre reservespillere til første holdet.

Samme år har Avedøre IF yderligere to hold i serie 4 og to hold i serie 6 – ud over old boys og veteranhold.

 

 

Samtidig installeres et speakeranlæg og måltavle på Avedøre Stadion, så det store publikum bedre kan følge med i de nervepirrende kampe.

 

 

Der konstateres i 1980 oversvømmelse på banerne 3, 4, 5 og 6.

Det viste sig, at vand ikke kan løbe opad af sig selv, så kommunen fik installeret en grundvandspumpe året efter. Det hjalp faktisk.

 

Som den første pigespiller kommer Kirsten Andreasen på udvalgt SBU fodboldhold i 1980.

På grund af de elendige omklædningsforhold i begyndelsen af 80’erne og banemangel nedlægges damefodboldholdet.

I 1988 forsøges atter en gang at etablere et pigehold – denne gang med en stab på 17 spillere.

Bobby Henningsen, juniorspiller var i 1981 på udvalgt SBU-hold til to samlinger, inden han blev skadet.

 

Andetholdet bliver sjællandsmestre i 1981 og yndlingene bliver nr. 2.

Torsten Andersen hentes til Avedøre i 1983, fordi Avarta kom i krise og ønskede at frikøbe Heinz Hildebrandt fra sin kontrakt med Avedøre IF, hvilket blev accepteret mod en økonomisk kompensation.

Det lykkedes Torsten Andersen allerede i sit første år (1983) at spille Avedøre IF op i Danmarksserien. Dette var en historisk begivenhed.

Desværre bevarede holdet kun gejsten i to sæsoner, idet holdet allerede i 1985 spillede sig ned i Sjællandsserien.

Men her slutter mareridtet ikke.

Efter tre år i Sjællandsserien rykker førsteholdet ned to år i træk og kan nu få lov til at starte 1990i serie 2.

Tilsvarende er andetholdet rykket ned i serie 4.

De øvrige hold er et i serie 4, to i serie 5 og et i serie 6.

 

Erik Jørgensen, som var formand for Hovedafdelingen, kunne simpelthen ikke holde sig i ro og ville gerne give Fodboldafdelingen en hjælpende hånd og udøse af sine erfaringer ved at lade sig vælge som sekretær fra 1978.

Det er derfor fuldt fortjent, at han modtager Avedøre IF’s Hæderspris i 1984.

Da Fodboldafdelingen med jævne mellemrum oplever lederkrise, træder Erik Jørgensen til som ”formandsafløser” i 1982/82 og igen i 1989/90, senest i en alder af 67 år. Respekt!

I 1985 mener Fodboldafdelingens bestyrelse, at tiden nu er inde til at give Erik Jørgensen en særlig hæder og udnævner ham til æresmedlem i afdelingen. Fuldt fortjent.

2.6.2.           Økonomi

1980 indgår Bygmesterhuset kontrakt med Avedøre IF’s fodboldafdeling som sponsor for seniorer og old boys til en pris af 20.000 kr.

For at skrabe flere penge til huse, installeres en flippermaskine i HUSET i 1980 til forhåbentlig flittig benyttelse.

Den nedtages dog i 1983 (Se afsnit 1.7.2).

Den forslugne pengekasse skal igen i 1981 have et tilskud ved at hæve seniorkontingentet til 300 kr. og ungdomskontingentet til 150 kr. pr. halvår.

 

I 1981 og 82 har Avedøre IF indgået sponsorkontrakt med Bøje Nielsen Koncernen, hvilket giver betalingsmæssige problemer pga. en konkursbegæring.

Avedøre modtager i 1989 (efter 7 år) 3.750 kr, hvilket understreger, at Bøje Nielsen var fuldt solvent på tidspunktet for konkursen – og også bagefter.

 

Der bruges mange penge. Ud over Bøje Nielsen koncernen har klubben Gazelle Transport som sponsor for andetholdet og BILIA A/S for old boys og veteraner, mens ungdomsholdene har hver sine sponsorer.

Endvidere ansøges Hvidovre kommune om tilladelse til at opstille reklameskilte på Stadion, hvilket bevilges fra 1983.

Desuden oprettes en støtteforening (forældreforening) i foråret 1984.

2.6.3.           HUSET/klubfaciliteter

Det har været et længe næret ønske at få bygget en overdækket terrasse ved HUSET. Behovet opstår i forbindelse med pauserne under afvikling af hjemmekampene for at give tilskuerne bedre faciliteter.

Der forhandles med Hvidovre kommune om denne samt en legeplads for små børn. Hidtil uden resultat. Der skal spares.

2.6.4.           Mindepokal

I forbindelse med et tragisk trafikuheld på Lanzarote, hvor Claus Garde Madsen mister livet, indstifter Hvidovre Avis en mindepokal til årlig uddeling til sportsfolk, som har udøvet en prisværdig indsats for Fodboldafdelingen til fremme af kammeratskabet.

Prisen uddeles første gang i 1988 til Flemming Carlsen.

2.7.               1990’erne

2.7.1.           Sporten

Efter en ”stabil” nedtur i slutningen af 1980’erne, vender bøtten omsider, idet førsteholdet rykker op i serie 2 efter sæsonen i 1990, mens andetholdet får yderligere et spark nedad til serie 5, hvor der i forvejen er to hold fra Avedøre IF. Femteholdet er i serie 6. Sjette- og syvendeholdet er blevet til ældre gentlemen og avanceret til old boys- og veteranholdene, således at der i 1990/91 stilles med 2 old boys-, 2 veteran- og 1 superveteranhold. Der kan ikke klages over bredden i idrætten.

 

Ved udgangen af 1993 må pigeholdet efter fire års aktiviteter give op (manglende spillere).

Ved udgangen af 1993 har førsteholdet igen kæmpet sig op i Danmarksserien. Lige som sidst varer glæden kun i to år, hvor nedrykningen til Sjællandsserien i1995 er en realitet.

Også denne gang rammes spillerne på førsteholdet af en psykisk krise, hvor de svageste sjæle ser sig tvungen til udmeldelse. Kan det være manglende rygrad, spørges der i klubbladet.

Under alle omstændigheder starter førsteholdet sæsonen 1999 i serie 2 med Thomas Slosarich som træner, og slutter på andenpladsen med oprykning til serie 1. HURRA igen.

 

Endnu en gang – i 1990 – hædres Erik Jørgensen af Hvidovre kommune som ”Årets idrætsleder”.

2.7.2.           HUSET

Der kommer nye tider til HUSET, idet Karen og Bjørn Kjær pr. 1. august 1999 bestyrer HUSET med faste åbningstider. Der aftales en prøvetid på ½ år.

Christina Strand Olesen fungerer som bestyrelsens driftsansvarlige og hjælper familien Kjær godt i gang med arbejdet.

2.7.3.           Vennerne

Efter lederkrisen i 1988/89 ledes Vennerne af Aase Joost som formand og Jan Gärtner som kasserer frem til 1993, hvor Gymnastikafdeleinen, Aase Joost og Inge Bak Jensen træder ud.

Håndbold- og Fodboldafdelingerne fortsætter med Vennerne til 1996, hvor Håndboldafdelingen udtræder og overlader Vennerne til Fodboldafdelingen.

2.7.4.           Økonomi

Årtiet starter ”godt” med en kontingentforhøjelse for seniorerne med 50 kr. pr. halvår og uændret for ungdomsspillerne.

På generalforsamlingen februar 1991 kan formanden, Flemming Jonasson med stor glæde meddele, at BN-koncernens konkursbo nu har indfriet hele gælden. I 1992 kan formanden melde, at Avedøre IF nu også har modtaget renter fra BN-koncernens konkursbo.

Systemet i forbindelse med drift af Interessegrupperne ændres i begyndelsen af 1990’erne, desværre i negativ retning.

Oven i det hele dukker pludselig en kæmpegæld op på HUSET’s driftskonti på grund af manglende styring.

Heldigvis kommer der en kvalificeret person, Christina Strand Olesen, som i løbet af nogle måneder får afviklet en stor del af gælden til leverandører, bank mv. –og frem for alt får stoppet hullerne i kassen.

2.8.               2000-2007

2.8.1.           Sporten

Ved starten af det nye årtusinde har Avedøre IF’s Fodboldafdeling 111 seniormedlemmer, 143 ungdomsmedlemmer og 23 passive/ledere.

Ved udgangen af 2006 er der 164 seniormedlemmer, 259 ungdomsmedlemmer og 15 passive/ledere, hertil kommer Avedøre IF Monarchs (amerikansk fodbold) med 60 seniorer og 80 ungdomsmedlemmer, inkl. pigerne.

 

Ved starten af 2000 er førsteholdet nu i serie 1, andetholdet i serie3, tredjeholdet i serie 5 og der tilmeldes et fjerdehold, som starter i serie 6.

 

I 2002 etableres igen-igen et damehold; denne gang som 7-”mands”hold. Det viste sig at være en flot succes, idet de allerede i 2003 vandt sjællandsmesterskabet for 7-mands damehold.

Avedøre og Rosenhøj har for 2000 indgået aftale om to fælles juniorhold. Det bliver en succes, idet de bliver hhv. nr. 1 (8 kampe, 19 points) og nr. 4 (10 kampe, 9p.).

2.8.2.           Amerikansk fodbold

Tommy Andersen, leder for Monarchs, som spiller amerikansk fodbold, henvender sig i 2002 til formanden for Fodboldafdelingen, Erik Petersen og spørger om muligheden for at Monarchs kan blive en del af fodboldafdelingen i Avedøre.

Monarchs består i april 2002 af 50 seniorer, og 25 ungdomsmedlemmer og kan mønstre to grupper af Cheerleader piger, ”Duchess”, som er 15-20 piger i aldersgrupperne 12-16 år og 18-25 år - et forfriskende pust.

Der laves en aftale, hvor de to parter, bl.a. ikke kan belaste hinanden økonomisk.

Navnet bliver ”Avedøre IF - Monarchs”.

 

I den første sæson (2002) vandt seniorerne rækken og kom med i slutspillet om Danmarksmesterskabet og vandt herefter på Hvidovre Stadion over Roskilde Kings og modtog ”Mermaid Bowl” for Danmarksmesterskabet.

Dette gentoges i 2003 og 3004, hvor henholdsvis Roskilde Kings (igen) og Herning Hawks fik smæk og Monarchs fik ”Mermaid Bowl” for tredje gang i træk.

Avedøre-spillerne er faktisk så gode, at 20 spillere af i alt 50 er udtaget til det danske landshold.

Ved de nordiske mesterskaber blev landsholdet nr. 2, med Sverige på førstepladsen.

Som det sidste skud på stammen er i 2004 tilkommet et ”Flaghold”, som spiller i en flagliga under DIF.

”Avedøre IF – Monarchs Flag” vandt i september 2004 finalen i ”Dannebrog Bowl” ved at besejre Hong Kong Bakers med 31-6 på Vanløse Stadion.

2.8.3.           Fodboldskolen

Fodboldskolerne blev påbegyndt i 19xx.

Da afholdelse af fodboldskolerne har været en ubetinget succes, fortsætter arbejdet hermed; de seneste år i et frugtbart samarbejde med Rosenhøj Boldklub.

2.8.4.           PR

For at synliggøre Avedøre IF’s fodboldafdeling etableres medio 2000 en hjemmeside, www.avedore-fodbold.dk ved webmaster Bobby Henningsen.

 

PR-afdelingen er i øvrigt meget aktiv med artikler til Hvidovre Avis og Sydkysten ud over knokkelarbejdet med indgåelse af sponsorkontrakter til trøjer, bukser, ungdomshold etc.

2.8.5.           HUSET

Det første år med Karen og Bjørn Kjær som bestyrere af HUSET er gået godt, så bestyrelsen forlænger kontrakten for et år ad gangen.

HUSET fastholder de faste åbningstider henholdsvis i og uden for kampsæsonen og med varm mad hver dag, hvilket er temmelig stimulerende for klublivet.

2.8.6.           Vennerne

Der er stadig god aktivitet hos Vennerne. Selv om de i 2004 kom ind i en krise mht. arbejdskraft.

Det lykkedes at overvinde krisen med gode, arbejdsomme menneskers hjælp, og de kan hvert år mønstre overskud til ungdommen i størrelsesordenen 20. - 30.000 kr. årligt.

Mon ikke de unge mennesker – eller deres forældre påskønner det?

2.8.7.           Mindepokaler

I 2000? afgår Jan Gärtner ved døden. Jan har siden sin barndom viet en stor del af sit liv til Avedøre IF og har i tidens løb beklædt flere lederposter mm. , ud over at have spillet på alle hold lige fra ungdomshold, førsteholdet og frem til old boys holdet, indtil han blev ramt af en alvorlig sygdom.

Til minde om Jans indsats og altid positive væsen indstiftes Jan Gärtners mindepokal, som - i lighed med Claus Gardes mindepokal - uddeles hvert år til medlemmer, som har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for Fodboldafdelingen og den gode ånd.

For 2000 gik Jan Gärtners mindepokal til Johnny Petersen og Claus Gardes mindepokal til Mikkel Berg.