Avedøre Idrætsforening

Fodbold, Håndbold, Gymnastik, Dans, Amerikansk Fodbold

75 Jubilæum

 Historie

 - Starten

 - Udviklingen

 - Fodbold

 - Håndbold

 - Gymnastik

 - Dans

 - Am. Fodbold

 - Appendix

 Reception

 Aktivitetsdag

 Klubfest

 Jubi-Udvalg

 Forsiden

Historie Gymnastik Afdelingen

Afdelingen startede i oktober 1978 med 19 aktive medlemmer. Initiativtager var Aase Joost.

Allerede i 1979 blev afdelingen udvidet med 2 hold og i 1980 med yderligere 3 hold således at afdelingen nu havde gymnaster fra 4 – 60 år i alt 144. aktive medlemmer.

Foreningen har udviklet sig i årene fra 1993-2003 fra at være en primær forening for voksne til en forening hvor 65% af medlemmerne nu var børn. Der var over 200 medlemmer specielt i 1997 hvor der var 121 medlemmer som var børn.

Dette skyldes blandt andet:

I medierne interesserede man sig stærkt for børn og deres motorik. Man satte lighedstegn ved at manglende motion gav børn med dårlig motorik og indlæringsevne, hvorfor forældre i slutningen af halvfemserne i stigende grad opsøgte børnehold. For at imødekomme efterspørgslen steg efterspørgslen på instruktører, hvilket betød vi gik i samarbejde med Egevolden om at tiltrække de få ledige instruktører der var med tilbud om flere timer, hvilket desværre ikke gav noget synderlig gevinst. Avedøre IF & Egevolden ønskede et godt samarbejde både på lokaler, men også på instruktør området og det lå lidt i kortene at der kunne komme en fusion i 1995/96, men blev ikke til noget.

Nye tiltag på voksenholdene. Der kom 1998 forældre/børn gymnastik samtidig på hvert sit hold, seniorgymnastik, Lancier, fit for fødsel, efter fødsel hold.

Etnisk kvindegymnastik kom til i 1999 som kom til pga. 5% puljen, så vi fik midler til at gennemføre holdet.

Årsagen til den vigende efterspørgsel på voksen holdene skyldes at vi nu i forhold til tidligere kom i skarp konkurrence med aftenskolerne, der som noget nyt fik tilladelse af kommunen til også at oprette gymnastik hold.

Disse aftenskoler fik kommunale tilskud, som idrætsforeningerne ikke modtog, hvilket betød, at de havde økonomi til at have hold kørende med ned til 5 personer på et hold.

Med reduceret voksen deltagelse måtte foreningen lukke/sammenføre flere hold hvilket havde den konsekvens af drift udgifterne i nogle tilfælde oversteg de indtægter der havde været på holdene.

Derfor vedtog bestyrelsen at bremse op for nye tiltag hvilket igen betød vi som forening ikke var ligeså attraktive som de kommunale aftenskoler. Det var specielt i 2001-2002 at der mangle medlemmer på hold og Fit for fødsel & efter fødsels hold måtte lukkes og derfor kom den dårligste økonomi i mange år.

Efter år 2003 har det næsten været umuligt for den nye bestyrelse, at få nye kræfter til bestyrelsen, med den konsekvens at foreningen var meget tæt på at lukke.

I dag arbejdes der videre med fokus på kammeratskab og børn.