Avedøre Idrætsforening

Fodbold, Håndbold, Gymnastik, Dans, Amerikansk Fodbold

 75 år er gået

 Historie

 Reception

 Aktivitetsdag

 Klubfest

 Jubil-Udvalg

 Forsiden

Jubilæumsudvalget

 

Jubilæumsarrangementerne er arrangeret af Hovedbestyrelsen, men med stor hjælp fra samtlige afdelinger.

Følgende personer vil kunne guide dig til rette vedkommende hvis du ønsker at hjælpe med markeringen af jubilæet:

Funktion Navn Adr.   Tlf.
Formand Erik Petersen Kærgårdsvej 42 2650 2044 4369
Næstformand Alex Andersen Lindelundsvej 11 2650 3649 9757
Kasserer Leif Nielsen Rosmosevej 20 2650 3649 4289
Sekretær Kristian Rath  Kløverhøj 19 2605 4396 2373
Rep. Dans Mette Kristensen Enghøjen 9 2650 3678 6601
Rep. Fodbold Freddy Lundby Enghøjparken 60 2650 3649 2803
Rep. Gymnastik Merethe Sørensen Nordlundsvej 21 2650 3678 1253
Rep. Am.Football Tommy Andersen Dianavej 11 2610 5050 3007
Rep. Håndbold Michel Thorsen Lellinge Alle 47 2650 3677 7798
Medlem Aase Joost Engholm Alle 35 2650 3649 2645