Avedøre Idrætsforening

Fodbold, Håndbold, Gymnastik, Dans, Amerikansk Fodbold

 Formål

 Bestyrelse

 Vedtægter

 Hold

 Nyheder

 

Forside

Gymnastikafdelingen  Nyheder

 

Med udgangen af sæsonen 2012/13 er gymnastikafdelingen nedlagt.

Gymnastik interesserede henvises til kommunens øvrige foreninger.

Som det fremgår nedenfor har Gymnastikforeningen besluttet at nedlægge sig selv, da det manglede både trænere og ledere til at drive foreningen videre.

Skulle en gruppe være interesseret i at starte foreningen op på ny, så kontakt venligst hovedbestyrelsen.

 

 

 

Afdelingen nedlægges med udgangen af denne sæson.

Den 26.2 2013 afholdtes ekstraordinær generalforsamling, med forslag om opløsning af foreningen. Her er et kort referat:

Dirigenten konstaterede, at den særskilte ekstraordinære generalforsamling er lovligt indvarslet.

1. Opløsning af Avedøre IF Gymnastikafdeling.

Dirigenten oplyste, at der er nogle bestemte regler for opløsning af foreningen. Her gælder det, at mindst 1/3 af medlemmerne skal være til stede. Da der er 16 medlelnmer til stede ud af i alt 35 medlemmer, er kravet dermed opfyldt. Det blev vedtaget enstemmigt, at foreningen opløses med virkning fra 15. april 2013.

Hvis der skulle vise sig at være medlemmer, der ønsker at videreføre foreningen, skal de inden den 15. april kontakte formanden for hovedafclelingen Alex Andersen på telefon 2615 97 57 eller via e-mail til aa@tv.dk. Alex Andersen vil også besvarer evt. spørgsmål i samme forbindelse.

Bestyrelsen er fratrådt på den ordinære generalforsamling, der blev afholdt lige inden den ekstraordinære generalforsamling. Dog vil den gamle bestyrelse fortsætte de praktiske opgaver omkring Gymnastikafdelingen frem til sæsonafslutningen, og foreningens endelige opløsning den 15. april 2013.

Referat fra Ordinær generalforsamling finder du her.

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling finder du her.