Avedøre Idrætsforening

Fodbold, Håndbold, Gymnastik, Dans, Amerikansk Fodbold

 Formål

 Bestyrelse

 Vedtægter

 Historie

 Afdelinger

 Nyheder

 Forsiden

Hoved Afdelingen
Hoved Afdelingen er øverste myndighed og rettighedshaver til navnet Avedøre Idrætsforening. Hoved Afdelingen fungerer som fælles organ overfor lokale myndigheder, mens de enkelte afdelinger hver tager sig af den daglige kontakt og kontakten til specialforbund.

Avedøre Idrætsforening er oprettet 1. april 1932.

Der har i årenes løb været spillet fodbold, håndbold, bordtennis, lavet gymnastik og meget andet.

I 1973 blev foreningen delt i 3 afdelinger, Hoved Afdelingen, Fodbold Afdelingen og Håndbold Afdelingen. Senere er de øvrige afdelinger kommet til, se under Historie for flere detaljer.

Bestyrelsen anno 2007:

På billedet ses fra venstre, Formand Erik Petersen, Kasserer Leif Nielsen, Dans-Formand Mette Kristensen, Næstformand Alex Andersen, Gymnastik-Formand Per Sørensen, Håndbold-formand Michel Thorsen, Fodbold-Formand Freddy Lundby, Amerikansk-Fodbold-Formand Tommy Andersen og Sekretær Kristian Rath