Referat af generalforsamling

Generalforsamlingen blev afholdt i Huset 19.6, og fandt som sædvanligt sted i god ro og orden.

Referatet finder du her.

Referat fra de øvrige år finder du her.